Introduction

Listen and map sounds outside.

View and download the activity in English or Te Reo Māori.

Sensory sound map – Listen to nature

Sensory sound map activity card (PDF, 834K)

Students will need

  • A4 piece of paper and something to press on like an exercise book
  • Plain or coloured pens/pencils

Activity

Head outside and spread out somewhere comfortable.

Place an X in the centre of an A4 piece of paper. This X represents you.

Sit or lie quietly and listen to all the sounds you hear (try closing your eyes).

Map these sounds on the paper – what can you hear in front, behind, to the sides and even above you?

Use words/drawings to represent and describe the sounds.

Classroom activity

Share your sound map and what you heard with your classmates.

Mahere tairongo – Whakarongo ki te taiao

Mahere tairongo (PDF, 829K)

Taputapu mā ngā ākonga

  • Pepa A4 me tētahi papa, he pukapuka rānei hei tuara
  • Pene rākau, pene rākau karakara rānei

Ngohe

Puta atu ki waho ka kimi wāhi noho.

Tāngia he X ki waenganui o te pepa A4. Ko koe tēnā.

Noho, takoto tiraha rānei ka whakarongo ki ngā oro. (Katia hoki ōu whatu).

Whakamahere i ēnei momo oro ki runga i tū pepa. He aha tāu e rongo ana ki mua, ki muri, ki ngā taha, ki runga hoki?

Whakamahia he kupu, he momo hanga hei whakaatu i ngā mea kei te rongo koe.

Ngohe akomanga

Tohainga me tāu akomanga i tāu mahere tairongo, he aha tāu i rongo ai.

Back to top