Introduction

Sketch and create rock art inspired by nature.

View and download the activity in English or Te Reo Māori.

Outdoor art projects – Create in nature

Outdoor art projects activity card (PDF, 1,152K)

Students will need

Sketch nature: a piece of card, rubber and pencil.

Nature rock art: a small rock, paints, markers and/or pens.

Activity

Sketch nature

Take your art supplies outside and find somewhere or something in nature to draw.

It might be a leaf, a landscape, an insect, a flower or an atua – Tāne-mahuta, Tāwhiri-mātea, Tangaroa.

Try drawing your nature in many different ways – in detail, as shapes, with different colours.

Nature rock art

Try copying your drawing (or something new) onto a rock using paint or markers.

Classroom activities

Sketch nature: Create a classroom collage of all your beautiful nature sketches.

Nature rock art: Take your rock home and gift it to your whānau or hide your rock in the school grounds for another student to find and enjoy. You could draw a ‘treasure’ map to help your classmates find it.

Mahinga toi o waho – Hanga ki te taiao

Mahinga toi o waho (PDF, 1,143K)

Taputapu mā ngā ākonga

Wāhanga huahua: wāhanga kāri, rapa me tētahi pene rākau.

Toka taiao toi: toka iti, peita, pene whītau me ētahi pene.

Huahua i te taiao

Kawea āu rauemi toi ki waho ka kimihia tētahi wāhi, tētahi mea o te taiao hei tā.

Tērā pea he rau, he tohu whenua, he ngārara, he putiputi, ā, he atua hoki.

Whakamātautia te tā i ngā āhua me ngā hanganga rerekē o roto i tōu taiao. Ngā āhua, ngā tae rerekē hoki.

Ngohe Toka taiao toi

Whakamātautia, tāruatia I tāu mahinga toi ki runga i tētahi toka mā te peita, mā ngā pene whītau rānei.

Ngohe akomanga

Huahua taiao: Hangaia he toirau ā-akomanga o ngā mahinga toi papai rawa o te taiao.

Toka taiao toi: Kawea tāu toha ki te kainga, ka tuku ki tētahi o te whanau. Hunga rānei I tāu toka ki te rohe o te kura hei kimi mā tētahi atu. Ka taea hoki e koe te tā he mahere taonga hei tautoko i āu hoa kura ki te rapua.

Back to top