Introduction

Write a current event or news article inspired by nature.

View and download the activity in English or Te Reo Māori.

Nature journalist – Report on nature

Nature journalist activity card (PDF, 849K)

Students will need

A camera, iPad and/or artwork.

Activity

Story ideas or angle

What’s the current event or news article you want to write? Is it:

 • an opinion piece (like an editorial)
 • a feature article (longer and more in-depth than a regular news article)
 • a report on a nature project
 • a story, eg a day in the life of a tree/bird/insect
 • a fact sheet.

Interview questions

For people or nature itself – get creative, what did the tree see, hear, feel?

Drafting your story

You will need:

 • Opening paragraph (sometimes written in bold font)
  • Tell the reader the key details of the story (who, what, when, where).
 • Quotes – from your interview(s) to help tell the story.
  • These are the exact words spoken by the person you interviewed. Remember to use speech marks.
 • Conclusion – sum up the story and leave the reader with something to think about.
 • A headline (and sub-heading) – to attract the reader’s attention and make them want to read the story.
  • Make it short and snappy. Funny. Dramatic.
 • An image – photo, illustration or artwork – a picture tells a thousand words!
  • A caption for your image – what’s the image of?
 • Publishing – where will your readers find your article?
  • School/class newsletter? Website? Blog?

Extension ideas

 • A class newspaper – what would you call your class newspaper?
  • Collate your stories into one publication.
 • Film your class news and create a ‘bulletin’
  • Tell your different stories all at once.

Kairipōata taiao – Pūrongo o te taiao

Kairipōata taiao (PDF, 844K)

Rauemi tauira

Kāmera, īpapa, he pukatoi rānei.

Papamahi

Whakaaro/aronga

He aha tētahi kaupapa o te wā, pūrongo o te wā hei kaupapa tuhi māu? 

 • He aha te tūmomo pūrongo, he pūrongo whai whakaaro na tētahi? He pūrongo taiea rānei?
 • tuhi pūrongo mō tētahi tūāhuatanga taiao
 • te rā o te ao o tētahi rākau/manu/ngārara,
 • he hīti whai take.

Uiuinga tāngata, taiao rānei

Kia auaha ngā pātai, i kite, i pā, i rongo aha te rākau?

Tuhinga hukihuki – me;

 • He tuhinga taki (ētahi wā kua tuhia ki ngā momotuhi pākaha)
  • Whakiia ki te kaipānui ngā tūāhuatanga whai kiko (kōwai, he aha, inahea, kei hea)
 • Whakatauāki – nō āu uiuitanga hei whakamārama i te korero/pūrākau.
  • He korero pono nō te kaiuiui ki a koe)
 • Whakarāpopototanga – hei whakakapi i te pūrākau, ka whakatō ake he whakaaro ki te kaipānui.
 • Ūpoko matua (tuaruatanga rānei) – hei whakatenatena i te kaipānui e hiahia ana rātau ki te pānui i āu korero.
  • Kia poto kia ita, kia hātakehi kia pīkarikari.
 • He pikitia – mahinga toi he nui ōna kōrero.
  • He tapanga mō te pikitia, he aha taua pikitia?
 • Perehi – me tirohia e ngā kaipānui tāu pūrngo kīhea?
  • Kura/nūpepa ā-akomanga? Paetukutuku? Rangitaki?

Toronga whakamua

He nūpepa ā-akomanga – he aha he īngoa pai mō te nūpepa ā-akomanga?

 • Kohikohia āu tuhinga pūrongo

Hanga kiriata o tōu akomanga e pūrongo ana.

 • Whākiia āu pūrākau rerekē i te wā kotahi.
Back to top