Introduction

Read in nature over the course of a week.

View and download the activity in English or Te Reo Māori.

Bookworm challenge – Read in nature

Bookworm challenge activity card (PDF, 4,174K)

Teacher resources

  • Bookmarks
  • Stamp/stickers

Students will need

  • Reading book
  • Read in nature bookmark

Activity

Each day, take your chosen book outside and find somewhere special where you’d like to read. This could be on your own, with your teacher or with a buddy. Collect a stamp (or signature) from your teacher each day you complete the bookworm challenge

Classroom activity

Share with your class what your special reading spot in nature looks, smells and sounds like. How did it make you feel to read outside in your special place?

Wero ihupukapuka – Pānui ki te taiao

Wero ihupukapuka (PDF, 4,166K)

Rauemi kaiako

  • Tohu wāhi pukapuka
  • Pane pane/whakapiripiri

Taputapu mā ngā ākonga

  • Pukapuka hei pānui
  • He tohuwāhi pukapuka taiao

Ngohe

Ia rā, haria tāu pukapuka ki tētahi wāhi papai rawa hei pānui māu. He mahinga takitahi, he mahinga me te Kaiako, tētahi hoa rānei. Kohia he whakapiri, he waitohu mai tōu Kaiako rānei ia rā ka mutu koe i te wero ihupukapuka.

Ngohe akomanga

Kauhautia ki tōu akomanga tāu tino wāhi pānui ki te taiao, ngā tairongo o reirā. I pēhea ōu kare-a-roto i a koe e pānui ana ki taua wāhi?

Back to top