Archived content: This media release was accurate on the date of publication. 

Introduction

Te Taura Whiri i te Reo Maori and DOC have come together to produce a learning resource "Kia Kaha te Reo Taiao" in celebration of Te Wiki o te Reo Māori 2018.

Date:  07 September 2018 Source:  Department of Conservation and Te Taura Whiri

kia-kaha-te-reo-390.jpg
The Kia Kaha te Reo Taiao booklet

View te Reo Māori translation

Te Taura Whiri i te Reo Maori (The Māori Language Commission) and the Department of Conservation have come together to produce a beautiful new learning resource ‘Kia Kaha te Reo Taiao’ in celebration of Te Wiki o te Reo Māori 2018.

This is the first partnership of its kind between the two crown agencies, who made the decision to collaborate when an overlap in their two flagship campaigns was identified.

Included in these booklets is information about pronunciation, everyday phrases and species names in te reo Māori. It also covers astronomy, freshwater, landscape, flora, fauna, and outdoor safety.

DOC’s Strategic Partnerships Director, Joe Harawira, says working together makes sense when you look at what is at the heart of both campaigns.

“Te Reo Māori is the foundation of Te Ao Māori, and the Department of Conservation recognises the notion of kaitiakitanga as crucial to the giving of voice to nature and to the natural world - te ao tūroa. “

“The vulnerability of both te reo Māori and the voices of the environment draws an important parallel to our commitment to work together on this.”

Te Wiki o te Reo Māori runs from 10-16 September this year, with the theme ‘Kia Kaha te Reo Māori’.

Māori Language Commission Chief Executive, Ngahiwi Apanui, says “‘Kia Kaha’ is well known in New Zealand English with its correct Māori meaning of ‘be strong’.

“We often talk about languages as if they are people – talking about language health, strength, and revitalisation. So when we say ‘Kia Kaha te Reo Māori’ we’re saying - ‘Let’s make the Māori language strong”.

Conservation Week takes place 15-23 September, and has four themes: Flora, Fauna, Marine and Freshwater, which are the four main themes of the ‘Kia Kaha te Reo Taiao’ learning resource.

You can get your free ‘Kia Kaha te Reo Taiao’ booklet at any one of the parades being run during Te Wiki o Te Reo Māori, or you can pop into your local DOC visitor centre or download one from the DOC website.


E hui tahi ana a Te Taura Whiri i te Reo Māori me Te Papa Atawhai ki te whakaputa i tētahi rauemi ako hou, tino whakahirahira nei ‘Kia Kaha te Reo Taiao’, hei whakanui i Te Wiki o te Reo Māori 2018.

He tuatahitanga tēnei i waenga i ēnei tari Karauna e rua, i whakatau rātou kia pēnei ai te mahi tahi nō te kitenga e hāngai ana ā rāua tino kaupapa whakanui e rua.

Kei roto i tēnei pukapuka ko ngā kōrero mō te whakahuatanga, mō ngā kīanga o ia rā otirā ngā ingoa o ngā momo. Tae atu anō ki te tātai arorangi Māori, te wai māori, te ao o Tangaroa, te wao nui a Tāne, te Tini a Tāne me te Tikanga Hauora ā-Waho.

E kī ana te Kaiwhakahaere Rangapū Rautaki a DOC a Joe Harawira, he tika hoki te mahi tahi ina titiro te tangata ki te ngako o ngā kaupapa e rua.

“Ko te reo Māori te mauri o te Ao Māori, ā, e mihi tonu ana a Te Papa Atawhai ki te whakaaro tuku iho he mea nui te kaitiakitanga, hei reo mō te taiao, waihoki, mō te ao tūroa.

“Ko te noho mōrearea o te reo Māori me ngā reo o te taiao he mea paihere anō i a tātou, i tō tātou kaingākau kia ngākau tahi ā tāua mahi."

Mai i te 10-16 Mahuru Te Wiki o te Reo Māori i tēnei tau me tōna pepeh~a ‘Kia Kaha te Reo Māori‘.

E kī ana te Tumuaki o Te Taura Whiri i te Reo Māori, ā Ngahiwi Apanui “e mōhio pai ana a Aotearoa whānui ki te kōrero ‘Kia Kaha’, me tōna tikanga Māori tika, he mea whakahau i te tangata ‘kia māia, kia tū pakari’.

“He wā anō ka kōrero tātou mō te reo anō nei he tangata - ka kōrerohia te hauora, te kaha me te whakarauoratanga o te reo. Nō reira e whakatenatena ana te pepeha nei ‘Kia Kaha te Reo Māori’ i a tātou katoa ‘kia whakapakari ake i te reo Māori”

Ka tū Te Wiki Atawhai Taiao mai i te 15 ki te 23 o Mahuru, ā , e whā ōna kaupapa: ko ngā kaupapa o te rauemi ako ‘Kia Kaha te Reo Māori’ ko Te Wao nui a Tāne; Te Tini a Tāne; Te Ao a Tangaroa me Te Wai Māori.

Kāore he utu o te puka ‘Kia Kaha te Reo Māori’ tīkina atu i tētahi o ngā hīkoi whakanui e haere ana i Te Wiki o te Reo Māori, haere rānei ki te pokapū manuhiri o DOC e tata ana ki a koe, tīkina ake rānei i te paetukutuku o DOC.

Download the resources

Download from the Te Taura Whiri i te Reo Maori website:

Contact

For media enquiries contact:

Email: media@doc.govt.nz

Whakapā mai | Contact Colin Feslier
Mobile:+64 22 04914 16<span
Email: colin@tetaurawhiri.govt.nz

Back to top